Üniversite Adaylarına

Sevgili  Üniversite Adayları,
Yoğun bir hazırlık döneminin ardından hayatınızın belki de en önemli kararlarından biri olan meslek ve üniversite seçimi aşamasında olduğunuz bu günlerde sizlere yardımcı olabilmek amacıyla bu bölümü hazırladık. Bu bölümde bilgisayar mühendisliği mesleği hakkında genel bilgiler ve Bilkent Bilgisayar Mühendisliği Bölümündeki lisans programı hakkında açıklayıcı bilgiler bulacaksınız. Aklınızdaki sorulara aradığınız cevapları burada bulamadığınız durumda bana aşağıdaki telefondan veya e-posta adresimden ulaşabilirsiniz. Başarı dileklerimle,
Prof. Dr. Selim Aksoy
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Tel: 0312 290 1218
E-posta: saksoy [at] cs [dot] bilkent [dot] edu [dot] tr

Bilgisayar Mühendisliği Nedir?

Bilgi çağı adı verilen yeni bir çağda  yaşıyoruz.  Bilgi  toplumu adı verilen bu yeni toplumsal yapı, tasarımdan üretime, eğitimden sanata, tarımdan ticarete, savunmadan tıbba, her alanda bilişim teknolojilerini kullanmaktadır. Böyle bir toplumda, bu değişime hiç kuşkusuz, bilgisayar mühendisleri öncülük etmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar sistemlerini, bilginin işlenmesini ve bilgisayar uygulamalarını her boyutuyla konu edinen bir bilim ve mühendislik dalıdır. Bu tanıma her türlü bilgisayar girmektedir: kişisel bilgisayarlardan çok büyük sunuculara ve bilgisayar kümelerine, akıllı telefonlardan gömülü sistemlere kadar. Bilgisayar mühendisliği  matematiksel temelleri,  bilgisayar teorisini, donanımı, yazılımı, ve bilgisayarların değişik alanlardaki uygulamalarını kapsayan ve  ilgili tüm teknikleri konu edinen, inceleyen ve araştıran bir daldır. Bilgisayar Mühendisliği çeşitli problemlere çözüm sağlamak amacı ile bilgisayar donanım ve yazılımını içeren bilgi sistemlerinin analizi, tasarımı, gerçekleştirilmesi, test edilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini kapsar.

Bilgisayar Mühendisliği günümüzde çok ihtiyaç duyulan ve gelecekte de  çok ihtiyaç duyulacak olan, çok popüler, keyifli ve heyecan verici bir meslektir. Bilgi çağının en büyük itici gücüdür. Bilgisayar mühendisliği mezunları ülkemizde ve dünyanın her yerinde kolaylıkla ve çok iyi şartlarda  işler bulabilmektedir.

Bilgisayar Mühendisleri Nerelerde Çalışabilir?

Bilgisayarlar yaşamımızın hemen her alanına artan bir hızla girmektedir. Bilgisayarların uygulamaları ve uygulama alanları saymakla bitmez. Bir çok sektör  bilgisayarlardan faydalanmaktadır. Bilişim Sektörü en büyük sektörlerden biri haline gelmiştir. Bilgisayar mühendislerinin çalışabileceği bazı sektörler aşağıda listelenmiştir:

 • Bilişim: Bilgisayarların, bilgisayar uygulamalarının ve servislerin geliştirildiği, üretildiği, sunulduğu sektör. Bu alanda  hem ülkemizde hem dünyada çok sayıda firma vardır:  İnnova, Logo, Milsoft, Microsoft, Cybersoft, IBM, Google, Facebook, Amazon, Oracle, … Bilişim firmaları dünyanın en büyük firmaları haline gelmiştir. Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, IBM, Oracle, HP, …
 • Savunma Sanayi: Askeri uygulamalar için bilgi yönetim sistemlerinin,  karar destek sistemlerinin, etkin ve güvenilir ülke savunması için bilgisayar tabanlı sistemlerin geliştirilmesinde bilgisayar mühendisleri çalışmaktadır. Ülkemizde bir çok büyük firma bu alanda çalışmaktadır: Aselsan, Havelsan, STM, Meteksan Savunma, …
 • Bankacılık ve Finans: Bankalar, finans ve sigorta kuruluşları için bilgisayarlar olmazsa olmazdır. Müşteri kayıtları ve takibi, İnternet bankacılığı, Online ve 24 saat hizmet, yatırım kararları ve borsa işlemleri için sistemler bilgisayarların bu alandaki bazı uygulamalarıdır. Ülkemizde de bir çok bankanın bilgi teknolojileri bölümünde  çok sayıda bilgisayar mühendisi çalışmaktadır. Örnek: Merkez Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, ….
 • İletişim: Haberleşme sistemlerinin ve servislerinin üretildiği ve sunulduğu bu sektörde bilgisayarlar ve bilgisayar tabanlı  sistemler olmazsa olmazdır. Türkcell, Türk Telekom, Vodafone, Netaş, Karel, Cisco, Ericsson, Nokia, Huawei bu alandaki bazı firmalardır. İnternet üzerinden e-posta, sohbet, telefon, görüntülü iletişim bu alandaki sadece bazı uygulamalardır.
 • Üretim ve İmalat: Bir çok üretim ve imalat yapan endüstrilerde  bilgisayar destekli üretim sistemleri kullanılmaktadır. Maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması temel amaçlardandır.
 • Kamu:  Elektronik Devlet (e-devlet) uygulamalarını geliştirenler bilgisayar mühendisleridir. Bilgi teknolojilerini kamuda kullanarak vatandaş – devlet ilişkisini saydamlaştırmak, kolaylaştırmak ve verimli hale getirmek hedeflenmektedir. Vergi daireleri, sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar, valilikler, belediyeler  bilgisayar tabanlı bir çok servis kullanmakta ve sunmaktadır. Günümüzde motorlu taşıtlar vergi borcunuzu İnternet aracılığıyla ödeyebilir, SSK primlerinizin dökümünü bilgisayarınızdan alabilirsiniz.
 • Sağlık: Biyoinformatik, canlıların genetik yapılarının analizi gibi konular bilgisayarların önemli uygulamalarındandır. Bunların yanısıra, tanı koymada doktorlara yardımcı olan sistemler, sayısal görüntüleme ve analiz sistemleri (bilgisayarlı tomografi, MRI, gibi), hasta kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması ve takip edilmesi de bilgisayarların yoğun olarak kullanıldığı alanlardandır.
 • Eğitim: Bilgisayar destekli eğitim çok önem arzetmektedir. Sanal sınıflar (İnternet üzerinden eğitim), Sanal kampüs, Web konferans ile eğitim, bilgisayarlar, Internet ve ilgili yazılım sistemleri sayesinde mümkün hale gelmektedir.
 • Eğlence: Animasyon ve reklam filmleri bilgisayar grafiği tekniklerini çok yoğun olarak kullanır. Yine bilgisayar oyunları bilgisayarların ve bilgisayar grafiğinin önemli uygulamalarındandır. Yerli bir oyun firmamız 2020 yılı içinde yaklaşık 2 milyar dolara yabancı bir firma tarafından alınmıştır. Bu, bilgisayar oyunu sektörünün ne kadar çok büyüdüğü göstermektedir.
 • Araştırma Merkezleri: Bilişim sektöründe ve diğer alanlarda yapılan araştırmalarda bilgisayarlar yoğun olarak kullanılır. Bu sebeple bilgisayar mühendisleri hem bilişim ile ilgili araştırma firmalarında ve kuruluşlarında, hem de diğer bilimlerle ilgili araştırma merkezlerinde çalışabilirler.
 • Üniversiteler: Bilgisayar mühendisleri yüksek lisans ve doktora yaparak akademisyen olup üniversitelerde de çalışabilirler. Bir çok bilgisayar mühendisi bu şekilde bir kariyer çizgisi izlemektedir. Üniversitelerde öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi ya da araştırmacı olarak çalışabilmektedirler.

Neden Bilgisayar Mühendisliği?

Bilgisayar mühendisliği keyifli, ilgi çekici,  heyacan verici ve  iş imkanları geniş bir meslektir.  Yazılım, sistem, algoritma tasarlamak ve geliştirmek zevklidir. Yaptığınızın sonucunu, etkisini kısa süre içinde  görebilirsiniz.

İş imkanları çok iyidir. Dünyanın her yerinde çalışma imkanı vardır.

İsterseniz akademiye isterseniz iş dünyasına yönelebilirsiniz. Değişik kariyer imkanları sunar.

Yaşamımızın ve iş dünyasının  ayrılmaz bileşeni olan bilgisayarları çok iyi anlarsınız. Bilgisayarları çok iyi kullanıp, uygulayabilirsiniz. Bunlarla yetinmeyip, bilgisayarların ve bilgisayar teknolojilerinin geliştirilmesinde de görev alabilirsiniz.

Hem teorisi hem pratiği olan  bir meslektir. İster teorik, ister pratik çalışabilirsiniz.

Güçlü ve zevkli bir kuramsal (teorik) altyapısı vardır. Teorisi keyiflidir. Örnek: bilgisayar/otomata/makineler teorisi, algoritmalar, veri yapıları, kombinatoryal ve sonlu matematik.

Hemen her sektörde çalışabilirsiniz. Sadece bilişim firmalarında değil.

Katma değeri çok yüksektir. Az yatırımla çok yüksek kazançlar elde edilebilir. Bu sebeple ülkeler için stratejik öneme sahip bir alandır. Ülkemiz için de teknolojik atılımın  ve odaklanmanın en çok olması gereken, en katma değeri yüksek alandır. Bu sebeple ülkemizin  çok sayıda iyi bilgisayar mühendisine ihtiyacı vardır.

Bilgisayar alanında dünyanın her bölgesinde buluş ve inovasyon yapmak mümkündür.

Bilgisayar mühendisliği eğitimi sizi problem çözücü yapar. Problem çözme yeteneklerinizi geliştirir. Hayatın her alanında bunu kullanabilirsiniz. Sistematik ve analitik düşünce yapısı sağlar.

Bilgisayar mühendislerinin kazançları iyidir.  Maddi, manevi tatmini yüksek bir meslektir. Problem çözersiniz, ürün üretirsiniz. Geliştirdiğiniz ürün milyonlarca kişi tarafından kullanılabilir; milyonlarca insanın hayatını,  işini kolaylaştırabilir.

Daha eğitim sırasında yazılım geliştirmek, ürün geliştirmek ve bunları milyonlarca insanın hizmetine sunmak mümkündür.

Neden Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği?

Bilkent Bilgisayar Mühendisliği uluslararası standartlara uygun çok kaliteli bir eğitim vermektedir. Lisans eğitimimiz ABD’deki ABET isimli kuruluş tarafından akredite edilmiştir.

Bilkent Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ülkemizde ve dünyada bilgisayar mühendisliği eğitimini en iyi şekilde veren bölümlerden biridir. Tüm hocalarımız hem derslere hem de araştırmaya çok önem verirler. Dersler ödev ve projeler dolu dolu geçer. Öğrenciler bu şekilde sıkı bir eğitimden geçerler ve  mezun olduklarında bunun değerini anlayıp teşekkür ederler. Her dönem sonunda öğrenciler hocaları değerlendirir ve bu şekilde hocalarımız ders işleyişleri hakkında geri bildirim alırlar.

Öğrencilerimizi hem teknik açıdan çok güçlü, hem de sosyal açıdan kendini geliştirmiş çok yönlü bireyler olarak yetiştirmekteyiz.   Derslerimizde fikir üretmeye ve araştırmaya önem verilir. Öğrencilerimizi düşünmeye ve araştırmaya teşvik ederiz. Ezbercilikten ve çoktan seçmeli sorulardan uzak durulur.  Bitirme projelerimiz inovatif çözümler ve ürünler geliştirmeyi amaçlar. Bu  sayede  öğrencilerimiz yenilikçilik ve girişimcililik açısından da kendilerini geliştirme imkanına sahip olurlar.   Öğrencilerimiz için iyi bir İngilizce eğitimi Bilkent’de aldıkları eğitimin olmazsa olmaz bir parçasıdır.

Üniversite sınavı ile gelen öğrencilerimizin yanısıra, her yıl yaklaşık 15-30 tane değişik ülkelerden  uluslararası öğrenci  SAT sınavı ile bölümümüze gelmektedir. Uluslararası öğrencilerin de en çok tercih ettiği ve geldiği bölümüz. Bahar 2020 itibarı ile  tüm öğrencilerimizin %13’ü uluslararası öğrencidir.

Güçlü eğitim programımızda  hem teoriye, hem de pratiğe önem  verilir. Projeler derslerin önemli bir parçasıdır.  Geniş bir yelpazede teknik seçmeli derslerimiz bulunmaktadır. Bu dersler öğrencilerimize ilgi duydukları alanlarda yoğunlaşma ve uzmanlaşabilme  imkanı tanır. Eğitimde  kaliteden ödün verilmez. Müfredat ve derslerin içeriği alandaki gelişmelere göre sürekli güncellenir.

Çok istekli, sürekli kendini güncelleyen, çok yetkin ve güçlü bir eğitim ve araştırma kadrosuna sahibiz.  Her bir ayrıntıyı düşünen ve planlayan bir yaklaşım ve sistemimiz vardır. Öğrenmeyi öğretmek eğitim felsefemizin en önemli parçalarından biridir. Bölüm öğretim üyeleri bir takım gibi yüksek bir uyum içinde çalışır.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerine her türlü imkanı tanımaktadır. Bu da öğrencilere daha iyi eğitim olarak yansımaktadır. Hocalarımız daima ulaşılabilirdir.  Öğretim üyesi kadromuzu çok titiz ve seçici olarak artırmaktayız. Dünya çapında kaliteli çalışma ve araştırma yapabilmek, üretken ve aktif olmak, öğretime ve eğitime değer vermek, öğretim üyesi alırken baktığımız en önemli kriterlerdir.

Öğretim üyelerimiz alanlarında dünyaca tanınmaktadır ve uluslararası standardlarda araştırma yapmaktadır. Çalışmalarını en iyi dergi ve konferanslarda yayımlamaktadırlar. Hocalarımız ulusal  (TÜBİTAK, Türkcell, Aselsan, Havelsan, Türk  Telekom, TAI, DPT, gibi) ve uluslararası (Avrupa Komisyonu FP6/7/Horizon2020 Programları, NIH, Intel, IBM, Microsoft, Tom Sawyer Software, NVIDIA, Simons Foundation, gibi) kurum, kuruluş ve programlarca desteklenen dünya standartlarında araştırma projeleri yürütmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanısıra, araştırmaya meraklı başarılı lisans öğrencileri de bu projelerde çalışabilmektedir ve bu şekilde daha lisans eğitimleri sırasında araştırma yapıp, saygın dergi ve konferanslarda yayın yapabilmektedir.  Öğretim üyelerimiz yaptıkları kaliteli araştırma ve eğitim çalışmalarından dolayı bir çok ulusal (TÜBİTAK Kariyer Ödülü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Parlar Bilim Ödülü, Parlar Genç Araştırmacı Ödülü, TÜBA GEBİP Genç Bilim İnsanı Ödülü, BAGEP Genç Bilim İnsanı Ödülü, Bilkent Öğretimde Üstün Başarı Ödülü, …) ve uluslararası ödüller (IBM Öğretim Üyesi  Ödülü, Simons Foundation Araştırma Ödülü, AAAS Newcomb Cleveland Ödülü, Marie Sklodowska-Curie Fellowship, …) almışlardır.

Mezunlarımız hem yurt içinde, hem de tüm dünyada en önde gelen kurum ve kuruluşlarda iş bulabilmektedir. Aldıkları çok yönlü ve sağlam eğitim sayesinde mezunlarımız çalıştıkları yerlerdeki kariyer basamaklarını hızla tırmanabilmektedir.  3000’den fazla mezundan oluşan mezun ağımız dünyanın dört bir yanını kapsamaktadır.

Bir çok mezunumuz  Türkiye’de ve yurtdışında kendi firmalarını kurmuş durumdalar. Bu firmalardaki proje ve ürünleri ile bir çok ulusal ve uluslararası ödül almaktadırlar. Mezunlarımızın kurduğu bazı  firmalar Google, Walmart gibi dünya devleri tarafından  satın alınmıştır.

Bilkent Üniversitesi, öğrencilerinin çok iyi bir eğitim almaları, derslerine odaklanmaları, kendilerini her yönden geliştirmeleri için her türlü imkanı en üst seviyede sunmaktadır. Ülkemizin en iyisidir. Kütüphanemiz ülkemizin en iyi üniversite kütüphanesidir.  Kütüphane bir üniversitenin bilim ve kültüre verdiği önemin göstergesidir.  Yurtlarımız öğrencilerimiz için çok iyi bir yaşam ve çalışma ortamı sunmaktadır. Çok sayıda ve modern  laboratuvarlarımız öğrencilerimiz çalışmalarını aksatmadan yürütebilmeleri için 24 saat açıktır. Spor tesislerimiz ve eşsiz konser salonumuz ve senfoni orkestramız öğrencilerimizin sportif ve kültürel açıdan gelişmelerini desteklemektedir. Bilkent Üniversitesi tüm bu imkanlarla ve yeşil kampüsü ile öğrencilerimiz için harika bir ortam sunmaktadır. Öğrencilerimizin tek yapması gereken kendi eğitimleri ve gelişimleri için bu güzel ortamı değerlendirmeleridir.

Bilkent Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi

Dört yıllık bilgisayar mühendisliği eğitiminde alınması gereken dersler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Dersler arasında önşart bağlantıları bulunmaktadır (şekilde gösterilmemiştir). Mesela CS102 dersini almak için önce CS101 dersinden başarılı olmak gerekir. Benzer şekilde, CS201 dersini almak için CS102, CS315 dersini almak için CS201, CS342 dersini almak için CS202 ve CS224 derslerini almış ve başarmış olmak gereklidir. Dördüncü sınıfta alınabilecek bir çok Bilgisayar Mühendisliği (CS) Teknik Seçmeli dersinin de önşartı bulunmaktadır. Mesela, CS442 dersini almak için CS342 dersini, CS478 dersini almak için CS202 dersini  başarmış olmak gereklidir. Bu sebepe birinci sınıf çok önemlidir. Birinci sınıf derslerini iyi öğrendiyseniz, ikinci sınıf derslerini anlamanız kolaylaşır. Benzer şekilde, ikinci sınıf derslerini iyi öğrendiyseniz, üçüncü sınıf derslerini anlamanız kolaylaşır.

Zorunlu bilgisayar mühendisliği teknik dersleri şunlardır:

 • CS101 Algoritmalar  ve Programlama I
 • CS102 Algoritmalar ve Programlama II
 • CS201 Bilgisayar Biliminin Temelleri I
 • CS202 Bilgisayar Biliminin Temelleri II
 • CS223 Sayısal Tasarım
 • CS224 Bilgisayar Yapısı
 • CS315 Programlama Dilleri
 • CS319 Nesne Tabanlı Yazılım Mühendisliği
 • CS342 İşletim Sistemleri
 • CS353 Veri Tabanı Sistemleri
 • EEE391 Temel Sinyaller ve Sistemler
 • IE400 Mühendislik  Yönetiminin İlkeleri
 • CS473 Algoritmalar I
 • CS476 Otomata Teorisi ve Formal Diller

Bunların yanı sıra öğrencimiz geniş bir bilgisayar mühendisliği teknik seçmeli listesinden 5 adet ders almak zorundadırlar. Bu derslerin bazıları şunlardır:

 • CS461 Yapay Zeka
 • CS464 Makine Öğrenmesine Giriş
 • CS484 Bilgisayarla Görüye Giriş
 • CS481 Biyoinformatik Algoritmaları
 • GE461 Veri Bilimine Giriş
 • CS421 Bilgisayar Ağları
 • CS422 Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları
 • CS426 Paralel Hesaplama
 • CS423 Bilgisayar Mimarisi
 • CS443 Bulut Bilişim ve Mobil Uygulamalar
 • CS425 Web-verileri için Algoritmalar
 • CS432 Makineden-makineye sistemler
 • CS442 Dağıtık Sistem ve Algoritmalar
 • CS413 Yazılım Mühendisliği Proje Yönetimi
 • CS415 Yazılım Ürün Hattı Mühendisliği
 • CS458 Yazılım Doğrulama ve Sınama
 • CS411 Yazılım Mimarisi
 • CS453 Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi
 • CS478 Hesaplamalı Geometri
 • CS483 Doğal Dil İşleme
 • CS479 Siber-Güvenlik
 • CS471 Sayısal Metodlar

Bilgisayar mühendisliği bölümünde çok kuvvetli bir matematik altyapısı verilmektedir. Öğrenciler 5 tane zorunlu ileri matematik dersi almak durumundadırlar. Bu ileri matematik dersleri ve diğer zorunlu teknik dersler şunlardır:

 • MATH101 Matematik I
 • MATH102 Matematik II
 • MATH132 Sonlu ve Kombinatoryal Matematik
 • MATH225 Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler
 • MATH230 Mühendislik için Olasılık ve İstatistik
 • PHYS101 Fizik I
 • PHYS102 Fizik II
 • MBG 110 Moleküler Biyolojiye Giriş

Bunların yanı sıra öğrencilerimizin dil, iletişim, sosyal ve kültürel açıdan da kendilerini geliştirmeleri için almaları gereken dersler vardır. Bunlar:

 • ENG101 İngilizce ve Kompozisyon I
 • ENG102 İngilizce ve Kompozisyon II
 • ENG401 Teknik Rapor Yazma ve Sunum
 • HIST200 Türkiye Tarihi
 • GE301 Bilim, Teknoloji ve Toplum
 • HUM111 Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler I
 • HUM112 Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler II
 • İki adet Sosyal Seçmeli Ders (geniş bir seçmeli ders listesinden)
 • Bir adet Genel Seçmeli Ders (geniş bir seçmeli ders listesinden).

Ayrıca öğrencilerimiz staj yaparak gerçek hayat çalışma ortamı deneyimi kazanır. Bilgisayar Mühendisliğinin uygulandığı kurumlarda 2 yaz stajı yaparlar.

Derslerde kişisel ve grup projeleri yapılmaktadır.

Öğrenilenler bir yıl süren büyük çaplı  inovatif bir Bitirme Projesi ile pratiğe geçirilmektedir.

Değişim Programları

Öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin bir veya iki dönemini yurt dışındaki üniversitelerde geçirebilmektedirler. Bölümünüzün bilgisayar mühendisliği ve bilimleri konusunda dünyanın önde gelen üniversiteleriyle karşılıklı değişim programları anlaşmaları bulunmaktadır.

Genellikle gidilen ülkeler  şunlardır: ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kore, Polonya, Singapur, Tayvan.

Diploma

Lisans programını tamamlayan öğrencilere verilen diplomada “bütün hak ve yetkileriyle Bilgisayar Mühendisliği dalında Lisans Derecesi almaya hak kazanmıştır” ifadesi yer almaktadır.

Mezuniyetten Sonra

Mezunlarımızın lisansüstü programlara devam ettiği yurt dışındaki üniversitelerden bazıları: MIT, Stanford University, Carnegie-Mellon University, UC Berkeley, University of Illinois at Urbana-Champaign, Cornell University, Georgia Institute of Technology, University of Washington, University of Maryland, Brown University, Syracuse University, UC Santa Barbara, UC Irvine, UC San Diego,  University of Pennsylvania, Purdue University, The Ohio State University, Case Western Reserve University, Boston University, Rutgers University, Rensselaer Polytechnic Institute, University of Texas at Austin, University of Texas at Dallas, New York University, University of Florida, University of Southern California, Waterloo University, Tokyo Institute of Technology, Stuttgart University, Simon Fraser University, EPFL, ETH-Zürich, Technical University of Munich,  …

Mezunlarımızın Türkiye’de çalıştığı kurumlardan bazıları: Accenture, Ada Yazılım, Aselsan,  AYESAŞ, BDDK, BTK, BEKO, Bilişim Ltd, Bor Yazılım, Borland Yazılım, CABOT, Cisco Türkiye, Cybersoft, EES, Escort Computer, Esen, Finansbank, Fintek, Garanti Teknoloji, Global Bilgi, HAVELSAN, Hewlett Packard, IBM TÜRK, İNNOVA, KALE Yazılım, Koç.net, Koç Sistem, Likya Yazılım, Likom, LOGO, LST Yazılım, T.C. Merkez Bankası, Meteksan Savunma, Microsoft Türkiye, Mikes, Milsoft, Netsis, Nokia, Netaş, Oracle Türkiye, Roketsan, Siemens, Sony Eurasia, STM, TAI, TAV Yatırım Holding,  TEB, Teknosa Bilişim Sistemleri, Teknosys, THY, TÜBİTAK, Türkcell, Türksat, Türk Telekom, Unilever, Vakıflar Bankası, Vestel, Vodafone, Yapı Kredi Bankası, …

Mezunlarımızın yurtdışında çalıştığı kurumlardan bazıları: Akamai Technologies, Apple, Amazon, Atlassian,  AT&T, Bluefire dataprojects AG, Booking.com, Bosch, Callax Telecom Holding GmbH, Cisco Systems, Citrix, Cloudera, Cycorp Inc., Deloitte, Ebay, Facebook, GfK NOP, Goldman Sachs, Google,  Hewlett-Packard, HSBC, IBM Corp., ING Bank, Intel Corp., K2Network, Microsoft Corp., Morgan Stanley, Oracle, Salesforce,  SAP, SRI International, Innogistic Software, Interlink LLC, Jet Aviation, ScanSoft Aachen GmbH, Siemens, Solutionpark.ch, Sony Online Entertainment, Teradata, Twitter, Uber, VMware, 3M, …

Bilgisayar Mühendisliğinde Araştırma Alanlarından Bazıları

Dünyanın saygın üniversitelerinde ve araştırma kurumlarında olduğu gibi Bilkent Üniversitesinde de Bilgisayar Mühendisliğinin çeşitli alanlarında araştırmalar yapılmaktadır. Bazı araştırma alanları aşağıda sıralanmıştır:

Algoritmalar
Başarım değerlendirmesi
Bilgisayar ağları
Bilgisayar grafiği
Bilgisayar mimarisi
Bilgisayarla görme
Bilgiye erişim
Bilimsel hesaplama
Bilişim güvenliği, kriptoğrafı
Biyoinformatik
Bulut bilişim
Dağıtık sistemler
Makine öğrenmesi
Nesnelerin İnterneti
Otonom araçlar
Paralel hesaplama
Robotik
Tıbbi görüntü analizi
Veri analitiği ve bilimi
Veritabanı sistemleri
Yapay zeka
Yazılım mühendisliği

 

Mezunlarımızdan Mesajlar

Dr. Bilge Acun, Facebook, ABD
Lisans: 2012

Bilkent’in öğrencilerine sunduğu dünya standartlarındaki eğitim ve donanımıyla, lisans sonrası Amerika’da (University of Illinois at Urbana-Champaign’de) doğrudan doktoraya başladım. Şu anda Facebook Yapay Zeka Araştırma (FAIR) grubunda araştırmacı olarak dağıtık makine öğrenimi üzerine çalışıyorum. Bilkent’te edindiğim dünya görüşü, temel bilgisayar eğitimi, hocalarının öğrencilere olan ilgisi ve sunduğu akademik araştırma olanakları ile iyi bir bilgisayar mühendisi ve araştırmacı olmamın temellerinin Bilkent’te sağlam bir şekilde atıldığını görüyorum.

 

Prof. Dr. Sibel Adalı, Rensselaer Polytechnic Institute, ABD
Lisans: 1991

Multimedya bilgileri entegrasyon laboratuarında jeoloji ve sosyal bilimler gibi değişik alanlardaki projelerimizi bir deneme alanı olarak kullanarak veri tabanlarında değişik tur verilerin entegre edilmiş bir şekilde saklanmasını ve sorgulanmasını sağlayan sistemler geliştiriyoruz.

 

UCLA Anderson School - FEMBA GAP Final Presentations, The Anderson School, UCLA, Los Angeles, CA. December 11th, 2010 Copyright Don Liebig/ASUCLAKambiz Aghili, Teradata Corporation, ABD
Lisans: 2000

Bilkent’te iken acaba birgün sınıf ve yurt arkadaşlarımın dünyanın en prestijli üniversitelerinde öğretim üyeleri, etkin bürokratlar ya da dünya çapında işlerin başında olmaları aklımdan geçer miydi? Benim işime gelince, Teradata Corporation dokuz milyar doların üstündeki piyasa değeri ile ayrım yapmaksızın dünya çapında önde gelen uluslararası şirketlere stratejik data yönetimi konusunda hizmet sunuyor. Bilkent, yaşamımıza yoldaki taşları aşmayı öğreterek katkı sunduğundan mezunlar olarak bu üniversite markasını daha da yükseklere taşıma azmindeyiz.

 

Prof. Dr. Leman Akoğlu, Carnegie Mellon University, ABD
Lisans: 2007

Bilkent’te Bilgisayar Mühendisliği okumaya bu bölümün heyecanlı bir gelecek vaad edeceğini ve Bilkent’in öğretim kadrosunun birinci sınıf olduğunu düşündüğüm için karar verdim. Lisans sonrası doktoramı Carnegie Mellon’da yaptıktan sonra özgür araştırma yapabilmek için akademiyi seçtim. Şu anda çalışmalarımı “veri madenceliği ve anomali saptamak” konularında yoğunlaştırıyorum. Uygulama alanları oldukça geniş; örneğin sistem güvenliği, sahte haber ve spam, tıbbi yolsuzluk, ve benzerleri.

 

ariBertan Arı, Microsoft Corp, ABD
Lisans: 2000

Microsoft’un Çok Yüksek Seviyede Dağıtık Veritabanı Sistemi’nin geliştirilmesi üzerine çalışıyorum. Bu gelecek nesil sistem sayesinde sınırsız miktarda veri günümüz sistemlerine göre çok daha ucuza saklanabilecek; şimdiye kadar mümkün olmayan seviyelerde veri işleme kapasitesine erişilecek.

 

aydemirÖzer Aydemir, Bor Yazılım
Lisans: 2002, Yüksek Lisans: 2005

Beş yıllık savunma sanayi tecrübemizden sonra, dört sınıf arkadaşı olarak kurduğumuz BOR Yazılım adlı firmada zengin medya ve mobil ürünler üzerinde çalışmaktayız. Transfer ettiğimiz teknolojiler ile ülkemizde yapılmamışları yapmak ana hedefimiz.

 

 

 

Dr. Süleyman Çetintaş, Yahoo Research, ABD
Lisans: 2006

Günümüzün en temel mühendislik dalı haline gelen Bilgisayar mühendisliğinde lisans eğitimimi Bilkent’ten aldıktan sonra doktoramı da ABD’de Purdue Üniversitesi’nde yapay zeka üzerine yoğunlaşan çalışmalarımla aldım. Uzun yıllardır Silikon Vadisi’nde Yahoo’nun ArGe departmanında çalışıyor, yıllık gelirleri milyar dolarları aşan önemli projelerin yapay zeka modellerini başmühendis (direktör) olarak geliştiriyor ve yönetiyorum. Dünyanın en büyük şirketleri ve en önemli üniversitelerinde Bilkent mezunlarını görüyor olmamız bölümümüzün dünya çapında bilinirliğinin ve sizlere neler sunacağının en açık kanıtı.

 

cetintemelProf. Dr. Uğur Çetintemel, Brown University, ABD
Lisans: 1994, Yüksek Lisans: 1996

Giderek daha veri odaklı bir toplum oluyoruz: bilim, mühendislik, sosyal ve issel alanlarda politikalar ve kararlar büyük ölçüde verilerle yönlendiriliyor. Bu eğilime yardımcı olmak için çok miktarda verinin kolay ve hızlı analiz edilebilmesi için yeni veri yönetimi teknolojileri geliştiriyoruz.

 

emeksizNarin Emeksiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Lisans: 1998

Şu anda ülkemiz döviz rezervlerinin yönetimi ile ilgili bir projede görev alıyorum. Geliştirdiğimiz uygulamanın özelliği hızlı, etkin ve hatasız olması; çünkü ansızın ortaya çıkabilecek durumlarda zamanla yarışarak sonuca ulaşmak esastır.

 

gunyaktiÇağlar Günyaktı, Microsoft Corp, ABD
Lisans: 1995, Yüksek Lisans: 1997

Microsoft’un Amerika’daki ana kampüsünde, Windows İşletim Sistemini yazan takımda yazılım müdürü olarak çalışıyorum. Windows Güvenliği, ve taklit Microsoft yazılımlarını ayırt edebilen, ve kullanıcıları uyaran sistemler üzerinde çalışıyoruz.

 

 

Dr. Miray Kaş, Caspar.AI, ABD
Lisans: 2007, Yüksek Lisans: 2009

Bilkent Bilgisayar Mühendisliği öğrenim hayatı boyunca öğrencilerine sağladığı imkanlar ve mezuniyet sonrası mezunlarının iş hayatı ve akademide bulduğu pozisyonlar açısından bizler üniversite seçimlerimizi yaparken Türkiye’de bir numara idi ve hala da öyle. Bilkent’te lisans ve yüksek lisans sonrası doktoramı Carnegie Mellon Üniversitesi’nde yaptıktan sonra 6 sene Google’da çalıştım, ve şu anda Silikon vadisi’nde bir startupta direktör olarak mühendislik takımını yönetmekteyim. Bilkent Bilgisayar Mühendisliği’nin verdiği sağlam mühendislik temelinin gerek akademide gerekse iş dünyasında her türlü konuya başarıyla adapte olmayı nasıl sağladığını şahsen deneyimledim. Eğitimimizle gurur duyuyorum.

 

Levent Koç, Google, ABD
Lisans: 2009

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği çatısı altında, hayatımın kesinlikle en eğlenceli yıllarını geçirdim diyebilirim. Dünyaca tanınmış ve aynı zamanda öğrencilere bütün samimiyetiyle yaklaşan hocalarım sayesinde, sıcak bir ortamda çok iyi bir eğitim aldığımın bir kez daha farkına vardım. Gerek Bilkent sonrasındaki eğitim sürecinde, gerekse de Google’daki çalışma hayatım boyunca, zorlu da olsa gördüğüm eğitimin kalitesini ve Bilkent Üniversiteli olmanın ayrıcalığını bir kez daha yaşamak mutluluk verici.

 

kuruozİlker Kuruöz, Doğuş Teknoloji
Lisans: 1992, Yüksek Lisans: 1994

Doğuş Teknoloji’de Genel Müdür (CEO) olarak çalışıyorum. Yoğun bir rekabetin yaşandığı bilişim sektöründe, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran dünya çapında yenilikçi ürün ve servisler geliştiriyoruz.

 

onaySüha Onay, Likya Yazılım Bilişim Ltd.Şti.
Lisans: 2002

Likya Yazılım adlı firmamızda KOBİ’ler için Mobil Kod Tabanlı Ticari Uygulamalar, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Projeleri için Ar-Ge çalışmaları yapmaktayız. Üniversitemizde aldığımız eğitim ve sektördeki deneyimlerimiz sayesinde ana hedefimiz olan yazılım ihracına en kısa sürede ulaşacağız.

 

kayaliGüher Kayalı, Oracle Bilgisayar Sistemleri
Lisans: 2013

Bilkent mezunu olmanın işgücü piyasasında bir ayrıcalık olduğunu ilk andan itibaren hissediyorsunuz. Okulda aldığımız eğitimin ve geliştirdiğimiz sosyal becerilerin iş hayatındaki başarımıza etkisi kuşkusuz. Henüz son sınıf öğrencisiyken yarı zamanlı olarak çalışmaya başladığım Oracle’da teknoloji satış danışmanlığı görevini sürdürüyorum. Teknoloji ürünlerinin firmalara ve kurumlara doğru bir şekilde anlatılması, teknik özelliklerinin aktarılması ve bu özelliklerin ispat edilmesi ile ilgili çalışmalar görevlerimiz arasında yer alıyor. Üniversitede geçirdiğimiz sürecin kimi anlarında, “çok zorlanıyoruz” diye düşündüğüm noktaların iş hayatındaki pozitif yansımalarını gördükçe okulumla ve aldığım eğitimle bir kez daha gurur duyuyorum.