Theory and Scientific Computing
Bilgisayar Teorisi ve Bilimsel Hesaplama

In this area, our faculty members are working on the following topics: combinatorial algorithms, graph theory and algorithms, big data algorithms, scientific computing, parallel algorithms, numerical methods, performance evaluation, bioinformatics algorithms, machine learning algorithms.

Bu alanda hocalarımız şu konularda çalışmaktadır: kombinatoryal algoritmalar, çizge teorisi ve ilgili algoritmalar, büyük veri algoritmaları, bilimsel hesaplama, paralel algoritmalar, nümerik analiz, performans analizi, biyoinformatik algoritmaları.

Faculty Members  (Öğretim Üyeleri)

 • Can Alkan
 • Shervin Arashloo
 • Cevdet Aykanat
 • Uğur Doğrusöz
 • Mustafa Özdal
 • Uğur Güdükbay

Courses (Dersler)

 • CS573 Algorithms I
 • CS502 Algorithms II
 • CS564 Computational Geometry
 • CS570 Graph Theory
 • CS442 Distributed Systems and Algorithms
 • CS426 Parallel Computing
 • CS425 Algorithms for Web-Scale Data
 • CS481 Bioinformatics Algorithms
 • CS471 Numerical Methods
 • CS476 Automata Theory and Formal Languages