Programming Systems and Software Engineering
Programlama Sistemleri ve Yazılım Mühendisliği

In this area, our faculty members are working on the following topics: software engineering, software analytics, software product line engineering, gamification, compiler optimization, programming languages, software education, computer education.

Bu alanda hocalarımız şu konularda çalışmaktadır:  yazılım mühendisliği, yazılım analitiği, yazılım süreç iyileştirme ve oyunlaştırma, derleyici eniyilemesi, programlama dilleri, yazılım eğitimi, bilgisayar eğitimi.

Faculty Members  (Öğretim Üyeleri)

 • Aynur Dayanık
 • Uğur Doğrusöz
 • Altay Güvenir
 • Özcan Öztürk
 • Eray Tüzün

Courses (Dersler)

 • CS411 Software Architecture Design
 • CS453 Application Lifecycle Management
 • CS458 Software Verification and Validation
 • CS319 Object-Oriented Software Engineering
 • CS413 Software Engineering Project Management
 • CS315 Programming Languages
 • CS416 Compiler Design