Data Science
Veri Bilimi

In this area, our faculty members are working on the following topics: data storage and processing, data mining, data management, deep learning, image classification, numerical methods, information retrieval, data stream processing and mining, data visualization, artificial intelligence, natural language processing, intelligent data systems.

Bu alanda hocalarımız şu konularda çalışmaktadır: verilerin kaydedilmesi ve erişilmesi için teknikler, veri madenciliği, derin öğrenme, görüntülerin sınıflandırılması, nümerik analiz, hızlı veri erişimi teknikleri, akışkan veriler, veri görselleştirmesi, yapay zeka, doğal dil işleme, akıllı sistemler.

Faculty Members  (Ögretim Üyeleri)

 • Selim Aksoy
 • Shervin Arashloo
 • Fazlı Can
 • Hamdi Dibeklioğlu
 • Uğur Güdükbay
 • Altay Güvenir
 • İbrahim Korpeoğlu
 • Özgür Ulusoy

Courses  (Dersler)

 • CS533 Information Retrieval Systems
 • CS558 Data Mining
 • CS553 Intelligent Data Analysis
 • CS353 Database Systems
 • CS442 Distributed Systems and Algorithms
 • CS464 Introduction to Machine Learning
 • CS478 Computational Geometry
 • CS481 Bioinformatics Algorithms
 • CS426 Parallel Computing
 • CS550 Machine Learning
 • CS559 Deep Learning
 • CS683 Cloud Computing
 • CS573 Algorithms I
 • CS502 Algorithms II
 • CS579 Biometrics
 • CS545 Fundamentals of Stream Processing
 • CS551 Pattern Recognition
 • GE461 Introduction to Data Science