Computer Vision
Bilgisayarla Görü

In this area, our faculty members are working on the following topics: image segmentation, object detection, application of machine learning techniques to computer vision, pattern recognition, object classification, remote sensing, medical image processing, computer vision for autonomous driving, affective computing,  computer vision for robots.

Bu alanda hocalarımız şu konularda çalışmaktadır: görüntülerde nesne tespiti, makine öğrenmesi tekniklerinin görüntü algılamasında kullanımı, örüntü tanıma, görüntü sınıflandırma, uzaktan algılama görüntü analizi, tıbbi görüntüleme, otonom araçlar için bilgisayarla görü, insan yüz ifadelerinin algılanması, robotlar için görü teknikleri.

Faculty Members  (Öğretim Üyeleri)

  • Selim Aksoy
  • Shervin Arashloo
  • Hamdi Dibeklioğlu
  • Ayşegül Dündar
  • Uğur Güdükbay

Courses  (Dersler)

  • CS484 Introduction to Computer Vision
  • CS554 Computer Vision
  • CS551 Pattern Recognition
  • CS559 Deep Learning
  • CS550 Machine Learning