Computer Systems, Networks and Security
Bilgisayar Sistemleri, Ağlar, ve Güvenlik

In this area, our faculty members are working on the following topics: distributed and parallel systems, high performance computing, database management systems, wireless networks, cloud computing, Internet of things, data privacy, big data processing, computer architecture, cloud computing, information retrieval systems.

Bu alanda hocalarımız şu konularda çalışmaktadır: paralel sistemler, yüksek başarımlı hesaplama, veri tabanı sistemleri, dağıtık sistemler, kablosuz ağlar, nesnelerin interneti, veri güvenliği,  büyük veri algoritmaları, bilgisayar mimarisi, bulut bilişim, bilgi erişim sistemleri.

Faculty Members  (Öğretim Üyeleri)

 • Cevdet Aykanat
 • Fazlı Can
 • İbrahim Körpeoğlu
 • Mustafa Özdal
 • Özcan Öztürk
 • Özgür Ulusoy

Courses  (Dersler)

 • CS421 Computer Networks
 • CS423 Computer Architecture
 • CS426 Parallel Computing
 • CS432 Machine-to-Machine (M2M) Systems
 • CS442 Distributed Systems and Algorithms
 • CS443 Cloud Computing and Mobile Applications
 • CS479 Introduction to Cyber Security
 • CS515 Mobile and Wireless Networking
 • CS531 Advances in Data Management Research
 • CS532 Database Systems
 • CS533 Information Retrieval Systems
 • CS527 Advances in Switching Networks
 • CS528 Advances in Switching Networks II
 • CS541 Chip Multiprocessors