Computer Graphics and Visualization
Bilgisayar Grafiği ve Görselleştirme

In this area, our faculty members are working in the following topics: computer graphics, Virtual reality, augmented reality, crowd simulation, graph visualization, path visualization, object formation.

Bu alanda hocalarımız şu konular üzerinde çalışmaktadırlar: Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, kalabalık simülasyonları, çizge görselleştirmesi, biyolojik yapıların görselleştirilmesi, görsel nesne oluşturulması.

Faculty Members  (Öğretim Üyeleri)

  • Uğur Güdükbay
  • Aysegul Dündar
  • Uğur Doğrusöz

Courses  (Dersler)

  • CS465 Computer Graphics I
  • CS478 Computational Geometry
  • CS565 Application of Computer Graphics
  • CS468 Advanced Topics in Computer Graphics
  • CS468 Principles of User Interface Design
  • CS570 Graph Theory
  • CS571 Topics in Graph Theory and Algorithms