Bioinformatics and Medical Applications
Biyoinformatik ve Tıbbi Uygulamalar

In this area, our faculty members are working on the following topics: bioinformatics, human genome analysis, gene discovery algorithms, classification of pathological images, assistive health technologies, computational biology, autism gene discovery, protein pathways, visualisation of pathways, hardware accelerators for bioinformatics.

Bu alanda hocalarımız şu konularda çalışmaktadır: biyoinformatik, insan geni analizi, gen keşfi algoritmaları, patoloji görüntülerinin sınıflandırılması, yardımcı sağlık teknolojileri, hesaplamalı biyoloji, otizm gen keşfi, protein yolları, biyolojik bileşenlerin görselleştirilmesi, biyoinformatik algoritmaları için donanım hızlandırıcıları.

Faculty Members  (Öğretim Üyeleri)

  • Selim Aksoy
  • Can Alkan
  • Ercüment Çiçek
  • Hamdi Dibeklioğlu
  • Uğur Doğrusöz

Courses (Dersler) 

  • CS481 Bioinformatics Algorithms
  • CS502 Algorithms II
  • CS484 Introduction to Computer Vision
  • CS557 Computational Systems Biology
  • CS681 Advanced Topics in Computational Biology