Artificial Intelligence and Machine Learning
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Our department is very strong and has been the leader in the country in this area since its foundation in 1984. In this area, our faculty members are working on the following topics: artificial intelligence and its applications; machine learning techniques; AI and Law; applications in bioinformatics, computer vision, medical image analysis, natural language processing; NLP and understanding; context modeling and formulation; remote sensing; multi-agent systems; fraud detection; privacy; logic; context modeling; time series analysis.

1984 yılında kurulduğundan bu yana bölümümüz yapay zeka ve makine öğrenmesi alanında çok güçlüdür ve ülkemizde liderdir. Hocalarımız bu alanda şu konularda çalışmaktadır: Yapay zeka ve uygulamaları; makine öğrenmesi yöntemleri; yapay zeka ve hukuk; yapay zeka ve makine öğrenmesi tekniklerinin biyoinformatik, bilgisayarla görü, tıbbi görüntü analizi, doğal dil işleme, uzaktan algılama alanlarına uygulanması; mantık; bağlam modelleri; zaman serileri.

Faculty Members  (Öğretim Üyeleri)

 • Selim Aksoy
 • Shervin Arashloo
 • Ercüment Çiçek
 • David Davenport
 • Aynur Dayanık
 • Hamdi Dibeklioğlu
 • Ayşegül Dündar
 • Çiğdem Gündüz Demir
 • Altay Güvenir
 • Sedat Özer

Courses (Dersler)

 • CS461 Artificial Intelligence
               Yapay Zeka
 • CS464 Introduction to Machine Learning
               Makine Öğrenmesine Giriş
 • CS483 Natural Language Processing
               Doğal Dil İşleme
 • CS484 Introduction to Computer Vision
                Bilgisayarla Görüye Giriş
 • CS550 Machine Learning
               Makine Öğrenmesi
 • CS551 Pattern Recognition
              Örüntü Tespiti
 • CS554 Computer Vision
              Bilgisayarla Görü
 • CS559 Deep Learning
              Derin Öğrenme
 • CS558 Data Mining
               Veri Madenciliği
 • CS553 Information Retrieval Systems
               Bilgi Erişim Sistemleri
 • CS553 Intelligent Data Analysis
               Akıllı Veri Analizi
 • CS556 Readings in Natural Language and Machine Learning
               Doğal Dil İşleme ve Makine Öğrenmesi Okumaları
 • CS561 Selected Topics in Artificial Intelligence
              Yapay Zeka Konusunda Seçme Konular
 • CS661 Philosophical Foundations of Artificial Intelligence
              Yapay Zekanın Felsefik Temelleri

Bilkent Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün kodu CS‘tir (Computer Science’ın ilk harflerinden). Bu nedenle ders kodlarımız CS harfleri ile başlar.