Research Areas – Araştırma Alanları

The wide range of research interests and works of Bilkent Computer Engineering (CS) faculty members  are in the following major areas of computer science and engineering.
Bilkent Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyelerinin araştırma ilgi alanları ve çalışmaları bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin aşağıdaki ana alanlarındadır.