Prof. Cevdet Aykanat’ın paralel programların ölçeklendirilmesi için sakla-ve-yönlendir iletişim modeli konulu projesi TÜBİTAK 1001 desteği aldı

Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Cevdet Aykanat’ın Paralel Programların Ölçeklendirilmesi İçin Sakla-ve-Yönlendir İletişim Modeli konulu projesi TÜBİTAK 1001 desteği aldı (Eylül 2021).

Yüksek başarımlı hesaplama; makine öğrenmesi, veri bilimi, büyük veri analitiği ve bilimsel hesaplama gibi güncel ve yüksek etkiye sahip uygulamaların başarıya ulaşmasında önemli bir bileşen haline gelmiştir. Bu tür uygulamaların içerdiği iş yükleri genellikle işlemciler arasında düzensiz ve seyrek iletişim deseni ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu tür uygulamaların çok büyük dağıtık-bellekli paralel sistemlerde (exascale, petascale systems) verimli bir şekilde ölçeklendirilmesinde iletişim maliyetleri darboğaz oluşturmaktadır. Bu iletişim maliyetleri en fazla / toplam gecikim ve hacim maliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Ölçeklendirme için gereken iletişim maliyetlerinin azaltılması birden çok iletişim maliyetinin eniyilenmesini mümkün kılan model ve yöntemlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını gerektirmektedir. Bu projede bu model ve yöntemler araştırılacaktır.