Dr. Mehmet Fatih Aktaş Eylül 2021’de bölümümüze doktor öğretim üyesi olarak katıldı.

Dr. Mehmet Fatih Aktaş Eylül 2021’de bölümümüze doktor öğretim üyesi olarak katıldı. Dr. Aktaş yüksek lisans ve doktorasını Rutgers Üniversitesi’nden aldı. ABD’de MathWorks, IBM TJ Watson Araştırma Merkezi, ve Argonne National Lab’da çalıştı. Dr. Aktaş bilgisayar sistemlerinin performans analizi, bulut bilişim, dağıtık sistemler, ve bilgisayar ağları konularında araştırmalar yapmaktadır.