Dr. Ayşegül Dündar Eylül 2020’de bölümümüze doktor öğretim üyesi olarak katıldı. Yapay zeka, makine öğrenmesi, ve bilgisayarla görü üzerine çalışmaktadır.

Dr. Ayşegül Dündar lisans dercesini 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden, doktora derecesini de 2016 yılında Purdue Üniversitesi’nden almıştır. 2016-2020 yılları arasında ABD’de, Santa Clara’da NVIDIA şirketinde çalışmıştır. Araştırma alanları yapay zeka, makine öğrenmesi, bilgisayarla görü, ve otonom araçları kapsamaktadır.