Doktor öğretim üyesi Hamdi Dibeklioğlu tarafından düzenlenen eNTERFACE’19 Çalıştayının Bildiriler Kitabı erişime açıldı.

Doktor öğretim üyesi Hamdi Dibeklioğlu tarafından düzenlenen eNTERFACE’19 Çalıştayının Bildiriler Kitabı erişime açıldı.