Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Dündar’ın çok modlu görüntü boyama konusundaki projesi TÜBİTAK 3501 desteği aldı.

Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Dündar’ın “Semantik haritalarla koşullandırılmış çok modlu görüntü boyama”  konusundaki projesi TÜBİTAK 3501 desteği aldı.’

Eksik pikselleri en gerçekçi şekilde doldurma görevi olan görüntü boyama, sahnenin ve içerdiği nesnelerin yüksek düzeyde anlaşılmasını gerektiren zor bir görevdir. Başarılı bir görüntü boyama algoritması, mimarlar ve tasarımcılar kadar günlük kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek önemli bir görüntü düzenleme aracı sağlar. Son zamanlarda, derin öğrenme yöntemleri diğer bilgisayarla görme görevlerinde olduğu gibi bu görevde de etkili olmuştur. Bu alanda önemli sayıda ilerleme kaydedilmiş olsa da elde edilen sonuçlar mükemmel olmaktan uzaktır. Bu projede, semantik haritalarla koşullandırılmış çok modlu görüntü boyama algoritması tasarlanacak ve bu da çeşitli sonuçların sentezlenebilmesini ve kontrol edilebilirliği mümkün kılacaktır.