Doç. Dr. Can Alkan, Ufuk Avrupa 2021 yılı çağrıları kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan destek almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Can Alkan, Ufuk Avrupa “Avrupa İnovasyon Konseyi Kılavuz” 2021 açık çağrısı kapsamında sunulan BioPIM – Biyoenformatik Algoritmaları için Bellekte İşleme Mimarileri ve Programlama Kütüphaneleri isimli projede koordinatör olarak uluslararası bir konsorsiyuma liderlik edecek. Alkan, İsviçre, Fransa ve İsrail’den ortaklarla birlikte yer alacağı projede, biyoenformatikte sıklıkla kullanılan algoritma ve veri yapıları ile yeni gelişmekte olan bellekte işleme teknolojilerini birlikte tasarlamaya odaklanarak genom dizi analizinde maliyet, enerji ve zaman tasarrufu açısından en yüksek faydayı elde etmeyi hedefleyecek. BioPIM projesi, kanser dahil olmak üzere hastalıklara neden olan mutasyonların keşfi, metagenomik, popülasyon genetiği ve karşılaştırmalı genomik analiz, transkriptom profilleme ve COVID-19, Ebola ve Zika gibi salgın hastalıkların takibi dahil olmak üzere tüm genom ve transkriptom çalışmalarını etkilemeyi amaçlıyor.